Опитування

Оцініть новий дизайн веб-сайту

Loading ... Loading ...

„ Атмосфера любові до книги, поваги до книги,

благоговіння перед книгою – у цьому полягає

сутність школи і педагогічної праці ˮ
В. Сухомлинський

Загальновідомо, що для успішного навчання дитини з усіх предметів вона повинна навчитися добре читати, мати інтерес до книги. Інколи дитині важко розв᾽язати задачу тільки тому, що вона не вміє правильно прочитати і зрозуміти її умову. Грамотне письмо також пов᾽язане з навичками читання. Діти, які оволоділи правильним, усвідомленим, виразним читанням у початковій школі, успішно опановують навчальні предмети в середніх і старших класах.
Сучасні діти майже повністю втратили інтерес до книги. Тож,щоб зупинити цей процес, слід зробити читання цікавим, захопливим-таким, що приносить насолоду, відкриває світ прекрасного, задовольняє пізнавальний інтерес, розвиває уяву, образну пам᾽ять, логічне мислення.
З метою вирішення питань підвищення культури читання, добору ефективних форм і методів організації навчальної діяльності на уроках читання та використання міжпредметних зв᾽язків у подоланні проблем заохочення дитини до роботи з книгою організовано та проведено засідання методичного об᾽єднання вчителів початкових класів „Читання- основа навчанняˮ.
Педагогами проілюстровано у повідом-леннях та мультимедійних презентаціях добірку порад для учнів, батьків, вчителів; запропоновано інноваційні форми роботи з читаним твором, інтерактивні форми організації навчальної діяльності учнів.
Бо завдання вчителя на сьогоднішній день полягає у формуванні любові до книги. Про це влучно сказав польський письменник С.Лем:
„Твердження ніби Інтернет може замінити книги, бібліотеки, читальні зали звучить недоладно. Адже книжка- це не просто якийсь предмет, її хочеться брати до рук, гортати сторінки, і мені подобається це робити…ˮ

Фото

Volochys’k:
Корисні посилання

mon

mon

mon

mon

mon

mon

mon

Архів публікацій