Опитування

Оцініть новий дизайн веб-сайту

Loading ... Loading ...

“З народженням кожної людини в світ вноситься щось нове,
чого ще не було,щось первозданне і неповторне.
Обов’язок кожного – знати і не забувати, що він у світі
єдиний у своїй якості і що ще ніколи не з’являвся хтось такий,
як він, адже якби вже був такий, як він, то не було б необхідності в ньому самому”

Мартін Бубер

Обдарованість дитини… Що це таке? Можливо це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі. Тому кожен учитель часто запитує себе: “Як знайти та визначити обдарованість?”.  Адже через свою зайнятість, брак інформації, методичної підтримки він обмежений у виборі інструментарію, який допоміг би дати відповідь на це запитання.

Визначення обдарованості надзвичайно важливе – від цього залежить кого й на підставі яких критеріїв школа відбиратиме в спеціалізовані школи чи програми, як навчатиме. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу.

Завдання школи — підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам’яті, логічного мислення.

Проблемами обдарованих дітей зацікавились члени творчої групи „Сузір᾽я гуманної педагогікиˮ чергове засідання у лютому 2014 року було приурочено саме цій темі. 

Якими є обдаровані діти? З᾽ясовували педагоги на засіданні: 

 • Мають вищі порівняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості.
 • Мають активну пізнавальну потребу, що домінує.
 • Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці 

Які категорії обдарованих дітей можна визначити умовно? Ділилися думками з власного досвіду роюти та внаслідок спостережень за дітьми. 

 1. Діти з незвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкільному й молодшому шкільному віці).
 2. Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості — у певній галузі науки (підлітковий вік).
 3. Учні, які не досягають через якісь причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (частіше зустрічаються в старшому шкільному віці).

Розуміючи, що у навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета, вчителі ставили перед собою мету роботи з обдарованими дітьми – виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.

У дискусії накреслено завдання роботи з обдарованими дітьми:

 • Розвиток цілісної картини світу в уявленнях дитини.
 • Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв’язувати проблеми.
 • Розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу.
 • Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної «Я-концепції».

Зібрано пам᾽ятку про те, яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?

 • Талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності.
 • Професійно грамотним.
 • Інтелігентним, моральним і ерудованим.
 • Володіти сучасними педагогічними технологіями.
 • Мати позитивну «Я-концепцію», бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.
 • Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми?

 • · Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.
 • · Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.
 • · Стимулювати пізнавальні здібності учнів.
 • · Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.
 • · Аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу.
 • · Добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.

Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

Обдарованість — це система, що розвивається протягом життя, визначає можливість досягнення людиною вищих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Обдарована дитина — це дитина, яка має яскраві й очевидні, іноді видатні досягнення (або внутрішні передумови таких досягнень) у тому або іншому виді діяльності.

Як наслідок, зроблено висновок, що розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та використання креативних методів навчання. У практиці педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості.

Фото

Пошук

Корисні посилання

mon

mon

mon

mon

mon

mon

mon

mon

mon

Архів публікацій