Опитування

Оцініть новий дизайн веб-сайту

Loading ... Loading ...

“З народженням кожної людини в світ вноситься щось нове,
чого ще не було,щось первозданне і неповторне.
Обов’язок кожного – знати і не забувати, що він у світі
єдиний у своїй якості і що ще ніколи не з’являвся хтось такий,
як він, адже якби вже був такий, як він, то не було б необхідності в ньому самому”

Мартін Бубер

Обдарованість дитини… Що це таке? Можливо це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі. Тому кожен учитель часто запитує себе: “Як знайти та визначити обдарованість?”.  Адже через свою зайнятість, брак інформації, методичної підтримки він обмежений у виборі інструментарію, який допоміг би дати відповідь на це запитання.

Визначення обдарованості надзвичайно важливе – від цього залежить кого й на підставі яких критеріїв школа відбиратиме в спеціалізовані школи чи програми, як навчатиме. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу.

Завдання школи — підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам’яті, логічного мислення.

Проблемами обдарованих дітей зацікавились члени творчої групи „Сузір᾽я гуманної педагогікиˮ чергове засідання у лютому 2014 року було приурочено саме цій темі. 

Якими є обдаровані діти? З᾽ясовували педагоги на засіданні: 

 • Мають вищі порівняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості.
 • Мають активну пізнавальну потребу, що домінує.
 • Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці 

Які категорії обдарованих дітей можна визначити умовно? Ділилися думками з власного досвіду роюти та внаслідок спостережень за дітьми. 

 1. Діти з незвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкільному й молодшому шкільному віці).
 2. Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості — у певній галузі науки (підлітковий вік).
 3. Учні, які не досягають через якісь причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (частіше зустрічаються в старшому шкільному віці).

Розуміючи, що у навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета, вчителі ставили перед собою мету роботи з обдарованими дітьми – виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.

У дискусії накреслено завдання роботи з обдарованими дітьми:

 • Розвиток цілісної картини світу в уявленнях дитини.
 • Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв’язувати проблеми.
 • Розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу.
 • Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної «Я-концепції».

Зібрано пам᾽ятку про те, яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?

 • Талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності.
 • Професійно грамотним.
 • Інтелігентним, моральним і ерудованим.
 • Володіти сучасними педагогічними технологіями.
 • Мати позитивну «Я-концепцію», бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.
 • Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми?

 • · Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.
 • · Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.
 • · Стимулювати пізнавальні здібності учнів.
 • · Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.
 • · Аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу.
 • · Добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.

Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

Обдарованість — це система, що розвивається протягом життя, визначає можливість досягнення людиною вищих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Обдарована дитина — це дитина, яка має яскраві й очевидні, іноді видатні досягнення (або внутрішні передумови таких досягнень) у тому або іншому виді діяльності.

Як наслідок, зроблено висновок, що розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та використання креативних методів навчання. У практиці педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості.

Фото

Volochys’k:
Корисні посилання

mon

mon

mon

mon

mon

mon

mon

Архів публікацій